> Klik hier: aanmeldformulier aspirant bewoner


Mocht je nog geen WLZ-GGZ WONEN indicatie hebben dan mag u toch gewoon aanmelden. Advies van ons is, om dit wel zo snel mogelijk in gang te zetten, daar de wachtlijsten lang kunnen zijn. Heeft u hulp nodig neem contact op met MEE: https://www.meedemeentgroep.nl/mee-in-uw-gemeente/regio-s-hertogenbosch/s-hertogenbosch


Meer uitleg over de zorgprofielen 

GGZ-Wonen met intensieve begeleiding en verzorging (GGZ-Wonen 2) 

GGZ-Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (GGZ-Wonen 3)

https://www.regelhulp.nl/binaries/regelhulp/documenten/publicaties/2020/ggz-naar-wlz/publicaties/ggz-wonen/Zorgprofielen+GGZ+wonen.pdf


We vragen eenmalig inschrijfgeld van €50, IBAN nr. NL71 RABO 0375 333487 o.v.v. inschrijving + naam. Let op: inschrijfgeld kan niet teruggevorderd worden als u niet komt wonen in ons ouderinitiatief!

Als de betaling binnen is, is dat meteen de datum van inschrijving. Na deze aanmelding komen 2 leden van het bestuur op huisbezoek, zolang er nog plek is, om in gesprek te gaan. Na een wederzijds positief bevonden gesprek neemt de gedragsdeskundige van de zorgaanbieder contact met u op.

Het aanmeldformulier voor Stichting Eigen Sleutel kan hier gedownload worden.
Let op!!  Dit zijn twee pagina’s. Vergeet de handtekening niet!

> Klik hier: aanmeldformulier aspirant bewoner