Dagbesteding

Arbeid/dagbesteding/dag invulling
Zinvolle dag invulling heeft een belangrijke functie in het leven.  Dag invulling betekent zingeving, erbij horen, gewaardeerd worden, de mogelijkheid tot interactie met anderen. Daarnaast geeft dag invulling structuur aan het leven en de mogelijkheid vaardigheden en talenten te ontwikkelen en te onderhouden. Passende arbeid/dag invulling geeft zelfvertrouwen en een eigen plaats in de samenleving. Voor ieder individu, ongeacht of er sprake is van beperking, heeft dag invulling een positieve functie.  Binnen Stichting Eigen Sleutel hopen we dat alle bewoners een voor hun passende dag invulling binnen-of buitenshuis kunnen hebben. De begeleiding en het netwerk hebben hier ook een rol in te vervullen in het stimuleren/activeren van de bewoners tot zinvolle arbeid of dag invulling. Er wordt geen specifieke jobcoaching  gedaan door Stichting Eigen Sleutel of Fittin.  

 

Vrije Tijd

Naast arbeid/daginvulling, huishouden en het onderhouden van een sociaal netwerk, is het belangrijk voor de bewoners ook tijd voor zichzelf te hebben. Vrije tijd die ze mogen en kunnen besteden zoals zij dat willen. Alleen of samen met anderen en thuis of ergens anders. In het geval van onze bewoners is er vaak sprake van problemen met het zelf invullen van vrije tijd, waarbij een teveel eraan ook tot verveling of vereenzaming kan leiden. Aandacht voor het opbouwen van een sociaal netwerk ten behoeve van de vrijetijdsbesteding kan worden opgenomen in het persoonlijke begeleidingsplan. Binnen Stichting Eigen Sleutel is er de mogelijkheid om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Activiteiten die door de bewonerscommissie in samenspraak met zorgaanbieder en het bestuur worden georganiseerd. De bewoners kunnen daar vrijblijvend gebruik van maken.