Meest gestelde vragen

Is het alleen voor mensen uit

St. Oedenrode?

Nee, we zijn een ouderinitiatief voor, de eerste instantie, de gehele gemeente Meierijstad, daarna komen de mensen buiten de regio aan de beurt. 
Bepalen jullie wie er mogen komen wonen?
Nee, de bewoners worden door een gedragsdeskundige van Fittin gescreend en zij bepalen of de aspirant bewoner bij ons ouderinitiatief past
Is MEE ook het aanspreekpunt om meer informatie te verkrijgen? Ja en nee. Nee, omtrent het ouderinitiatief kun je terecht bij Linda Foolen of mij. en ja, voor WLZ-GGZ indicatie pakket 2 of 3 PGB daarvoor is MEE de aangewezen instantie 
Ik heb vragen over of bij dit initiatief ook budget vrij te besteden is om zorg die nu geleverd wordt uit Wlz mee te nemen door de huidige ambulante begeleiding. Nee, we gaan collectief begeleiding inkopen bij Fittin, we gaan samen met hun ons eigen team samenstellen, alleen het bedrag begeleiding groep die wordt gebruikt voor de dagbesteding van de bewoner, is min of meer vrij te besteden. Meer over dit onderwerp zie huishoudelijke reglement en zorg- en woonvisie.
En wat de rol van ouders is? Een hele belangrijke rol, het is niet voor niets een ouderinitiatief, we hebben ouders nodig voor het bestuur, commissies. Op  de website staat heel veel over het ouderinitiatief 
Is dit op afstand? Nee, we zullen zeker elkaar ontmoeten, in het begin om zaken meer vorm te geven en te krijgen.