Onze visie

 

Ouderinitiatief Stichting Eigen Sleutel in  St.Oedenrode

 

Stichting Eigen Sleutel wil een fijne, veilige woonplek realiseren voor (jong-)volwassenen (verder bewoners genoemd) met autisme die een gemiddeld tot hoog IQ hebben, maar wel 24 uurs  begeleiding nodig hebben. De bewoners zijn burgers in de samenleving die zoveel mogelijk ook zelf de regie over hun leven willen voeren. Iedere bewoner is uniek en streeft op zijn/haar eigen manier naar een zinvol leven. Met hun autisme leren leven kan betekenen dat voor het leiden van hun leven extra ondersteuning nodig is. Voor de begeleiding hebben wij Fittin in de arm genomen. Meer informatie zie Zorg-&woonvisie